Cas Pràctic

Desenvolupament d'algoritmes d'IA per a accelerar el diagnòstic de malalties rares pulmonars (fibrosi pulmonar idiopàtica, FPI).

Cas d'Ús Patologia: la IA pot ajudar a accelerar el treball del patòleg
Desliza para ver el gráfico completo

En aquesta primera versió, l' "assistent mèdic Komombo" analitza i aporta informació reveladora per ajudar al diagnòstic de la fibrosi pulmonar idiopàtica, una enfermetat pulmonar poc freqüent.

 

La utilitat se centra en permetre les habilitats de la Visió per Computador. Komombo ajudarà a detectar formes, patrons i la ubicació aproximada d'un objete en una imatge, entre altres dades.

 

Aquesta és la raó per la què l' "assistent mèdic Komombo" és útil per a tot metge que analitzi imatges i vulgui aconseguir una millor comprensió de l'anatomia tant d'un pacient com de grups de població.

 

Patòlegs, radiòlegs, epidemiòlegs, enginyers biomèdics, científics de dades, investigadors i metges clínics podrien beneficiar-se de la nostra plataforma.

 

En aquest cas concret, Komombo busca per la densitat de la fibra, localitzadors de grups -atès que aquest tipus de mostres es localitzen en una part de l'òrgan en particular-, agrupacions de granulomes i detecció de pulmons poc saludables a través d'una radiografia.

 

Com a resultat de les anàlisis, l'usuari obté una imatge anotada. Això significa que la imatge original es mostra amb marques que destaquen les àrees a on el sistema d'IA ha detectat signes que ajuden al diagnòstic de la malaltia.

 

Amb el temps, Komombo ajudarà a processar imatges mèdiques de diverses fonts, com tomografies computaritzades (TC), ressonàncies magnètiques (MRI), tomografia axial computaritzada (TAC), imatges de raigs X i ultraso, biòpsies, etc.

 

Komombo permet detectar canvis primerencs en el teixit pulmonar abans que la malaltia progressi i aplicar el tractamento quant abans, millorant finalment la qualitat de vida dels pacients i/o augmentant la seva supervivència.

 

El resultat anotat serà interpretat pel metge especialista, que ja no necessita dedicar tant de temps com abans a buscar rastres de la malaltia perquè només s'ocupa d'analitzar les marques realitzades per l' "assistent mèdic Komombo".

 

Juntament amb la imatge anotada es mostrarà el seu nivell de confiança, de manera que l'expert pot decidir si complementar el seu diagnòstic amb el de l' "assistent Komombo" o no. Per últim, el metge valida la informació aportada per Komombo per a realitzar el diagnòstico final.